Psychoterapia, czyli kiedy problem jest zbyt duży

Podstawy psychoterapii wywodzą się z filozofii, psychologii i medycyny. Ma ona na celu leczenie zarówno zaburzeń jak i problemów związanych ze sferą psychiczną. Psychoterapia w całości opiera się na bezpośrednim kontakcie psychoterapeuty z pacjentem lub pacjentami.

Dla kogo przeznaczona jest psychoterapia?

Psychoterapia to jedna z metod leczenia wszelkiego rodzaju schorzeń, zaburzeń i nieprawidłowości związanych z ludzką psychiką. W zależności od tego z jakim problemem zmaga się pacjent oraz od stopnia jego nasilenia, psychoterapeuta może zastosować różne rodzaje i metody terapii. Psychoterapia dedykowana jest osobom, które mają problem z radzeniem sobie z własnymi emocjami, podchodzącymi zbyt krytycznie do siebie lub otoczenia. Również osoby zmagające się z własną chorobą lub bliskiej osoby narażone są na kumulację uczuć, które trudno jest im uporządkować. Podobna sytuacja dotyczy pacjentów po traumatycznych przejściach nadmiar pytań i brak zrozumienia ze strony otoczenia bywa niezwykle przytłaczający. Pacjent decydujący się na psychoterapię wcale nie musi doświadczać zaburzeń psychicznych. Może jedynie odczuwać wewnętrzną potrzebę poprawy swojego życia emocjonalnego. Odpowiednio prowadzona psychoterapia może przyczynić się do zwiększenia motywacji, podniesienia pewność siebie czy poprawie komunikacji z otaczającymi ludźmi. Psychoterapia jest więc pomocna nie tylko w poprawie jakości życia osobistego, ale również na gruncie zawodowym.

Jaką funkcję pełni psychoterapia?

Zasadniczo psychoterapia pełni dwie funkcje polegające na leczeniu naszych emocji oraz wspieraniu, gdyż uczy pacjenta w jaki sposób wykorzystać jego naturalny potencjał. Psychoterapia opiera się głównie na bezpośrednich rozmowach terapeuty z pacjentem. Można ją jednak rozszerzyć również o inne elementy terapii takie jak:

  • rysunek terapeutyczny
  • eksperymenty
  • pisanie listów
  • hipnozę
  • ustawienia przestrzenne.

Warto pamiętać, że w psychoterapii po farmakoterapię sięga się tylko wtedy, gdy problemy psychiczne utrudniają pacjentowi codzienne funkcjonowanie. Zawsze jest to inicjatywa i decyzja psychoterapeuty, gdyż to on szuka się najlepszego rozwiązania dla swojego pacjenta.

Kilka słów o psychoterapeucie

Prowadzeniem psychoterapii mogą zajmować się tylko i wyłącznie odpowiednio wykwalifikowani specjaliści. By zostać dyplomowanym psychoterapeutą, należy ukończyć studia wyższe z zakresu psychologii, psychiatrii, medycyny lub pedagogiki. Dyplom uczelni to jednak nie wszystko. Aby móc prowadzić psychoterapię trzeba jeszcze ukończyć profesjonalne szkolenie podyplomowe z zakresu psychoterapii. Jest ono bardzo wymagające i angażujące czasowo, gdyż trwa przez okres 4 lat. W ramach szkolenia przyszły psychoterapeuta musi sam poddać się terapii. Ma to na celu wzmocnienie jego empatii i nabyciu doświadczenia, które w przyszłości pozwoli mu lepiej zrozumieć odczucia i problemy pacjentów. Warto również wiedzieć, że zazwyczaj psychoterapeuci specjalizują się w konkretnej tematyce i to właśnie w jej ramach prowadzą terapie. Najczęściej zajmują się:

  • leczeniem uzależnień
  • leczeniem zaburzeń łaknienia
  • terapią rodzinną
  • terapią grupową
  • terapią dziecięcą.

Podsumowując Psychoterapia to rozwiązanie dla osób mających zaburzenia lub problemy dotyczące sfery psychicznej. Przynosi spektakularne efekty, gdy jest prowadzona przez doświadczonego i wykwalifikowanego terapeutę. Jego rola polega nie tylko na doborze odpowiedniej terapii ale przede wszystkim na wysłuchaniu i wspieraniu pacjenta. Nie bójmy się szukać pomocy.